Säkra leveranstiden

Att hålla utlovade leveranstider är en viktig faktor för få nöjda kunder. Addalot har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer skapa arbetssätt för att säkra leveranstiderna.

Syfte

Om det finns bra processer kan projekten planeras och följas upp så att de planerade leveranstiderna kan säkras. Kan kunderna lita på era leveransbesked, känner de trygghet och tillfredsställelsen med leveransen ökar.

Åtgärdsområden

Det är lätt att tänka sig att om man bara planerar mer detaljerat och lägger till tidsbuffertar så borde det ge trygghet i att leverera i tid. Om och om igen visar det sig att detaljerad planering inte hindrar det oförutsedda att hända och att buffertar äts upp.

Projektplanering  En förutsättning för att kunna utlova leveranstid med givet innehåll är planering. För att kunna göra en mer detaljerad planering underlättar visserligen om vi i förväg vet precis vad som behöver göras. En väldigt detaljerad planering är oftast inte värt priset - i praktiken blir för mycket oklart i kravbilden. Utmaningen är att hitta en bra balans mellan den översiktliga planeringen och en mer detaljerad kortsiktig planering.  En nyckel för bra planering är genomarbetade estimeringar. 

Iterativ utveckling   En av de mest effektiva åtgärder för att tidigt belysa problem och risker, såväl tekniska, affärsmässiga som resursmässiga, är att arbeta iterativt. Rimligt korta iterationer som resulterar i ett system med rimlig leveranskvalitet ger oss en god förutsägbarhet i systemets funktionalitetstillväxt.

Projektuppföljning   Oavsett hur vi väljer att planera projekt så kommer avvikelser att uppstå. En effektiv projektuppföljning ger goda möjligheter till tidigt identifiering av avvikelser och ger förutsättningar för en effektiv justering av planen. Uppföljning ger även förutsättning till lärande om kvaliteten på estimaten vilket kommer förbättra framtida planer.

Det finns naturligtvis många områden som påverkar leveransprecision. Andra exempel är hur krav hanteras och förmågan att göra relevanta mätningar i utvecklingskedjan.

Vårt tillvägagångssätt

Vi använder oss av etablerade ramverk så som CMMI/SPICE för att med hjälp av erfarenheter från andra organisationer skapa förutsättningar för framgångsrik projektplanering. Oftast är det inte fel på projektledarna eller projektkontoren när projekten blir försenade utan det är andra områden så som kravhantering, arbetsmodell, test med mera som kräver förändring. Addalot identifierar styrkor och svagheter i ert arbetssätt och finner lämpliga förbättringsområden.