Programvarukvalitet

Medan våra tjänster inom området processförbättring riktar sig mot arbetsprocesserna fokuserar Addalot sina tjänster inom programvarukvalitet på produkten, dvs programvaran med tillhörande dokumentation. Syftet är att genomlysa och bedöma faktorer som bidrar till olika kvalitetsaspekter, t ex underhållbarhet, återanvändbarhet och tillförlitlighet.

Våra tjänster

Vi erbjuder följande tjänster inom programvarukvalitetsområdet:

För att få ytterligare information om en programvaras förväntade kvalitet så rekommenderar vi att även utvärdera utvecklings- och underhållsprocesseerna, t ex baserat på CMMI eller SPICE. Se beskrivning i tjänsteområdet processförbättring.