Processförbättring

Vi arbetar med förbättring hela vägen från testlabbet till styrelserummet - samtidigt. Ett av våra kännetecken är därför att vår kunder får mätbara resultat t ex förbättrad kvalitet och ökad produktivitet.

Vi bygger vårt arbete på lång erfarenhet av förbättringsarbete inom många delar av programvaruindustrin. Våra utgångspunkter är följande:

Våra tjänster

Vi är både rådgivande och drivande i förbättringsarbetet och erbjuder hjälp i alla faser kring processförbättringarbetet

  • Initiera - målsättning och infrastuktur
  • Diagnos - nulägesanalys och målbild
  • Etablera - prioritering och planering
  • Agera - genomförande och uppföljning
  • Lära - analys och erfarenhetsutbyte

Vår erfarenhet är att förbättringsarbete bäst sker i korta cykler -att ovanstående kedja får genomlöpas kontinuerligt, i 2-4 veckorscykler , som ett antal sprintar i den agila världen.