Addalot erbjuder

För alla våra tjänsteområden kan vi erbjuda:

Kom igång

Vi är alltid intresserade av att diskutera möjligheter/utmaningar inom system- och programvaruutveckling. Kontakta oss gärna så kommer vi till Er för en förutsättningslös diskussion där vi delar med oss av våra erfarenheter och utifrån Er situation ger förslag på möjliga åtgärder.

Utvärdering

För att kunna effektivisera ett projket/organisation är det ofta bra att inleda med att kartlägga nuvarande förmågor och tillvägagångssätt. Vi ser det som viktigt att utvärderingen täcker ett tvärsnitt av de inblandade intressenterna, arbetssätt och dokument. Resultatet från en utvärdering är styrkor, svagheter och rekommendationer som balanserats mot de önskade affärskraven.  Många företag fokuserar på att bli av med alla sina svagheter - ibland kan det vara bättre att fortsätta trycka på sina styrkor!!!

Förbättringsstöd

Merparten av vår leverans är att arbeta med förbättringsuppdrag. Vi gör det baserat på våra kärnkompetenser kring systemutveckling och förändringsledning. Vi stödjer hela kedjan från utvärdering och planering till genomförande och uppföljning

Stödet (vår roll) kan utformas olika enligt vårt A-A-A koncept
-   ACT         Lead & Drive
-   ASSIST     Support & Mentoring
-   ADVISE    Coaching & Follow up

Utbildning

Flertalet av våra kurser är företagsinterna kurser där vi ofta anpassar och skräddarsyr utbildningarna till kundens behov. En del av våra utbildningar ger vi dock i öppna kurser.