Programvaruutveckling i världsklass

En översikt över vad som krävs för att bli en framgångsrik programvaruutvecklande organisation

Värdet av programvara i produkter är idag betydligt större än för bara några år sedan. Ett exempel är bilar där merparten av all ny funktionalitet idag realiseras via programvara. Den kraftiga tillväxten av system, förväntningar på effektivisering vad gäller tid och kostnad, samtidigt som kvaliteten skall bli bättre, leder till stora utmaningar för de ledare som skall driva dessa företag. Den här kursen ger dig en översikt för att kunna ha en förståelse för de ingående nyckel-komponenterna för framgångsrik programvaruutveckling. 

Mål
Denna 1-dags översiktkurs har som målsättning att ge deltagarna en överblick över de viktigaste grundstenarna för framgångsrik programvaruutveckling samt praktiska råd för att förbättra din egen verksamhet.

Kursen riktar sig till linjechefer och projektledare.

Innehåll
Kursen är en blandning av teori, beprövade ’good practice’ exempel och grupparbeten som ger en översikt över de viktigaste aspekterna för att lyckas med sin programvaruutveckling.

Kursen berör bland annat: 
- Hur ser samspelet mellan produkter, arkitektur, linjeorganisation och projekt ut? 
- Vilka är grundstenarna för effektiv styrning, organisation och kontroll av utvecklingsprojekt? 
- Vad och hur skall man mäta? (ex. progress, kvalitet) 
- Hur skapar man driv och åtagande bland personalen? 
- Vilka förväntningar finns på mig som ledare 

Antal dagar:

Pris: 5700 kr ex. moms. (i priset ingår dokumentation, kaffe och lunch).

Företagsanpassade kurser 
Vi skräddarsyr gärna utbildningen till ert behov.

Mer info 
Kontakta Nicolás Martin-Vivaldi, 
Tel: 070-6800521
‚Äče-post: nicolas.martin-vivaldi@addalot.se