CMMI – A Guide for Capability Improvement

Av Björn Prior
Behöver ni öka er utvecklingsförmåga? Detta Addalot White Paper visar hur en CMMI®, kan vara en guide för att etablera, förbättra och upprätthålla utvecklingsaktiviteter.

Känner du att utvecklingsorganisationen inte får ut hela sin potential? Dyker det upp tankar som; varför görs inte uppgifter som planerat, varför återuppstår samma problem, varför uppstår det så många frågor och långa diskussioner, varför trillar saker mellan stolarna?

Då märker du av symptom på att utvecklingsorganisationen inte adresserat de generella aktiviteterna som krävs för att etablera, förbättra och upprätthålla sina utvecklingsaktiviteter.

Många organisationer väljer att implementera, och till olika nivåer anpassa en eller flera fördefinierade utvecklingsmodeller till sin egen utvecklingsmetodik. Idag finns det många modeller att välja bland; prototyping, inkrementell, iterativ, V-modell, spiral, Scrum, Cleanroom, RAD, RUP, XP, Agile, Lean, SAFe och TDD etc.  Dessa modeller fokuserar oftast på att förbättra metoder inom en eller fåtal av alla nödvändiga discipliner inom utvecklingsorganisationen och missar nästan alltid de generella aktiviteterna som krävs för att etablera och upprätthålla effektiva utvecklingsaktiviteter.

Detta Addalot White Paper beskriver de generella aktiviteterna som krävs för att förbättra utvecklingsförmågan samt några framgångsfaktorer för förbättringsinitiativ.

Ladda ner vårat white paper:
"CMMI – A Guide for Capability Improvement
genom att fylla Din E-postadress till höger.

 

Björn Prior
Björn Prior
bjorn.prior@addalot.se