Agila ledare – finns de?

På många mjukvaruavdelningar som har infört agil utveckling är det oklart om – och hur – ledarskapet påverkas. Vad behöver ändras för att få hela företaget med på den agila resan? Vi pratade med Arne Åhlander, Principal Consultant på Aqqurite AB, om agil utveckling och samarbetet med Addalot Consulting för att ta fram en ny utbildning: Agilt Ledarskap.

Kursen leds av Arne Åhlander och Nicolás Martín-Vivaldi och är ämnad för linjechefer, SCRUM-specialister och andra som vill få den agila filosofin att slå rot och genomsyra hela deras verksamhet. Arne berättar varför: – Avdelningar som kör agilt är ofta något isolerade från ledningen. Vi vill ge chefer möjligheten att förstå hur deras agila ledarskap påverkar resten av organisationen och företagets effektivitet.

Deltagarna förväntas ha åtminstone grundläggande kunskaper i agila principer. I kursen fördjupar man sig i filosofin bakom agil utveckling och får förståelse för skillnaden mellan traditionellt och agilt ledande. Man får exempel på hur man kan stödja och främja entusiasm och engagemang för det agila arbetssättet och kunskap om hur man bäst organiserar sig för att lyckas. Dessutom får man ökad förståelse för sin egen ledarroll i utvecklingssammanhang och de ekonomiska incitament som agilt kan erbjuda.

Alla företag förväntar sig att chefer ska kunna entusiasmera medarbetare – det är knappast något nytt. Inte heller är det unikt för agila organisationer. Varför är just denna kurs speciell?

 – I Agilt Ledarskap fokuserar vi på konkreta verktyg och tillvägagångssätt för att öka engagemang och ge medarbetare möjlighet att motivera sig själva. Det är viktigt att medarbetare ska kunna skapa egna förutsättningar och en gynnsam miljö för framgång, samtidigt som de förstår hur de ska sätta gränser och komma fram till rimliga mål, berättar Arne.

De flesta kurser som finns i dag inom agil utveckling är för t ex produktägare, SCRUM-masters och team. Dock saknas fördjupande kurser för linjechefer. Därför har Addalot och Aqqurite skräddarsytt en unik utbildning som fokuserar på agilt ledarskap.

Ett antal företag erbjuder kurser baserat på Jurgen Appelos Management 3.0-ramverk. Vi frågade Arne hur Agilt Ledarskap skiljer sig från sådana kurser. – Addalots och Aqqurites kurs fokuserar på linjechefer. Vi tar också upp ekonomiska aspekter, och kursen är byggd på aktuella svenska förhållanden. Dessutom är Agilt Ledarskap en endagsutbildning – den är en kort, effektiv kurs som ger deltagarna mängder med praktiska verktyg och tekniker som kan tillämpas direkt.

Kursledarna är veteraner inom branschen, och experter på just agil utveckling. Nicolás och Arne har många års erfarenhet av process management, kvalitetssäkring och affärsstrategier för framgångsrik mjukvaruutveckling. Båda är erfarna konsulter och utbildare som arbetat med multinationella företag inom t ex telekombranschen, tillverkning, processindustrin och fordonsindustrin, och de har gedigna kunskaper i metoder såsom lean manufacturing, agil utveckling, CMM och Extreme Programming.

– Nicolás och jag har känt varandra sedan länge, säger Arne. Vi har lite olika kompetenser och på så vis kompletterar vi varandra som kursledare. Det är ett sätt för oss att ta vara på kunskaper och erbjuda en mer heltäckande kurs, samt bidra med ett unikt perspektiv på agil utveckling.

Precis som namnet antyder utvecklas det agila konceptet kontinuerligt. Arne Åhlander nämner några trender som är på gång. För det första börjar många titta mer på agilt utvecklande från ett helhetsperspektiv. – Man behöver hitta sätt för hur hela organisationen kan stödja agil utveckling. Alla behöver förstå vad det innebär att jobba agilt, säger Arne.

Den andra trenden är att agilt sprider sig till nya användningsområden. – Från att ha varit ett begrepp på teknikintensiva företag har agilt nu börjat fånga intresse hos mer traditionella företag inom t ex verkstads- och bilindustrier, tillägger Arne.

Är kursen Agilt Ledarskap något för dig och din organisation? Få reda på mer information här.

En del chefer tycker agil utveckling inte passar in deras organisation. Läs om varför och vad man kan göra åt det i Varför hatar min chef agile?