Trends in Software Development

Vad är är hetast inom svensk mjukvaruindustri?
Av Nicolas Martin-Vivaldi
Vad driver svenska mjukvarubolag? Vilka utmaningar står de inför? Framför allt, vad ser de för lösningar? Läs rapporten som sammanfattar trender inom svensk mjukvaruutveckling.

Vi lever i spännande tider för mjukvaruutveckling. Se så snabbt applikationer som autonom körning, AI och virtuell verklighet blir en del av vår vardag. Alltfler företag använder och utvecklar programvara, det har blivit ett måste. Samtidigt utgör nya teknikområden som Cloud, IoT och Big Data stora utmaningar för de företag som vill ta sig an dem. Vilket tar oss till kärnfrågan, hur står sig den svenska industrin i dessa omvälvande tider?

För att förstå detta bättre frågade vi ett stort antal utvecklingschefer. Vilka utmaningar står de inför? Framför allt, vad ser de för lösningar? Vilka områden satsar de på för att lyckas?

De tillfrågade utvecklingscheferna är verksamma inom olika branscher. Utmaningar liksom lösningar varierar. Inte oväntat påverkas de alla av ökad konkurrens, snabba marknadsförändringar och ny teknologi. Vi såg även att lösningarna de satsar på snabbt kokade ner till sex heta områden:

  • Adapted Agile
  • Industrial Open Source
  • Continuous Delivery
  • Secure Development
  • Data Driven Development
  • Servitization

Vår värdering är att dessa områden är här för att stanna och att alla företag på ett eller annat sätt behöver förhålla sig till dem.
Läs vår rapport och bedöm själv. Vilka är dina utmaningar? 
Och vilka lösningar passar dig?

 

Ladda ner vår rapport:
"Trends in Software Devlopment 2018" 
genom att fylla Din E-postadress till höger.

Nicolas Martin-Vivaldi
Nicolas Martin-Vivaldi
nicolas.martin-vivaldi@addalot.se