10 recommendations for successful implementation of ISO 26262 and Automotive SPICE

Av Öjvind Halonen
Har din organisation förväntningar på att både uppfylla ISO 26262 och Automotive SPICE? Att implementera dessa båda standards är inte en enkel uppgift. Det krävs åtagande, planering och deltagande från hela organisationen. Som med de flesta organisatoriska ändringar så är uppdatering av processdokumentation enbart en bråkdel av den totala arbetsinsatsen.

Detta white paper beskriver en genomförandestrategi för en specifik produkt / projekt där marknadens kräver dessa standarder. Rekommendationerna kan även  användas för stegvis införande av standarderna  med viss anpassning. Exempel på rekommendationer:

  • Etablera medvetenhet för standarderna
  • Utgå från det befintliga arbetssätt
  • Fokusera på projekten
  • Pro-aktiv användning av kvalitetssäkring
  • Genomtänkt hantering av  den existerande kodbasen

 

Ladda ner vårat white paper:
"10 recommendations for successful implementation of ISO 26262 and Automotive SPICE" 
genom att fylla Din E-postadress till höger.

 

Detta white paper är baserat på en tidigare konferanspresentation:

Öjvind Halonen
Öjvind Halonen
ojvind.halonen@addalot.se